כיצד מוציאים רשיון קבלני?

כיצד מוציאים רשיון קבלני?

קבלן בנייה אשר מתעסק בעבודת בנייה שונות לא חייב להיות רשום בפנקס הקבלנים אם הוא מתעסק בעבודות בהיקף קטן וכפי שנקבע בחוק. עם זאת, ישנם לא מעט קבלנים אשר מחליטים שמשתלם עבורם להיות רשומים בפנקס הקבלנים מסיבות שונות. זה יכול להיות בגלל הרצון לשדר ללקוחות אמינות ומקצועיות בכך שרשויות המדינה מכירות בו כקבלן, זה יכול להיות גם רצון להעסיק עובדים מהשטחים מה שמתאפשר רק עם רישיון קבלני, וזה יכול להיות גם פשוט רצון לעבוד בעבודות בהיקף גדול יותר. כך או כך מדובר על תהליך מסוים אותו יש לבצע בשביל להיות רשומים בפנקס הקבלנים.

כיצד מתבצע ההליך עבור קבלה של רישיון קבלני?

בשביל להוציא רישיון קבלני על הקבלן להגיש בשלב הראשון בקשה לרשם הקבלנים על כך שהוא מעוניין להיות רשום בפנקס הקבלנים. רשם הקבלנים דורש בשלב זה להגיש אליו אל כל המסמכים הרלוונטיים אשר מעידים על כך שלקבלן ישנו את הידע וההכשרה המקצועית הנדרשת על מנת לעבוד כקבלן בנייה, וכן תצהיר חתום על ידי עורך דין אשר אומר כי לקבלן אכן ישנו ניסיון בענף הבנייה. את כל המסמכים יש להגיש בצורה מסודרת בטופס הבקשה, ולאחר מכן מעביר רשם הקבלנים את כל המידע לוועדה מקצועית אשר מחליטה האם להוציא לקבלן רישיון קבלני או לפסול את הבקשה.

מה עושים כאשר הוועדה פוסלת את הקבלן?

בכל מקרה בו מתקבלת תשובה שלילית על כך שהקבלן לא זכאי לקבל רישיון קבלני או, רשם הקבלנים חייב לפרט את הסיבה והנימוק לכך, בכדי שהקבלן יוכל לדעת מתי הוא יכול להגיש את הבקשה פעם נוספת ולהיעזר בעורך דין לרישום קבלן רשום, לדוגמא אם הקבלן נפסל בגלל חוסר בניסיון, הוא יוכל לדעת שעוד כמה זמן כאשר יצבור יותר ניסיון, יוכל להגיש בקשה נוספת שהפעם כנראה תאושר.

כתוב/כתבי תגובה